Δικαιώματα τετράποδων επιβατών

dog_BUS

Ευχάριστα νέα για τους τετράποδους συμπολίτες μας, καθώς από τον Ιούνιο του 2015 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για τα Δικαιώματα των Επιβατών [το κείμενο σε PDF] οι οποίοι κάνουν χρήση αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς όπως αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, μετρό, ηλεκτρικού σιδηρόδρομου και τραμ.

Με τον κανονισμό αυτό η πολιτεία έρχεται με καθυστέρηση πολλών χρόνων να αναγνωρίσει επίσημα το δικαίωμα των ιδιοκτητών ζώων συντροφίας να κάνουν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς με το κατοικίδιό τους. Θέτει όμως παράλληλα και μία σειρά προϋποθέσεων για την άσκηση αυτού του δικαιώματος, προκειμένου να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα μετακινούμενα κατοικίδια.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 4 του Κανονισμού για τα Δικαιώματα των Επιβατών προβλέπει πως η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς με οδικά μέσα και μέσα σταθερής τροχιάς επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος / συρμού και την ασφάλεια των επιβατών, εφόσον:

 • Είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου διαστάσεων έως 70εκ. x 40εκ. x 50εκ. για την περίπτωση των τακτικών αστικών γραμμών ή σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου διαστάσεων έως 50εκ. x 40εκ. x 35εκ. για την περίπτωση των υπεραστικών τακτικών καθώς και των έκτακτων γραμμών.
 • Συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους.
 • Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου φέρει το ατομικό βιβλιάριο υγείας – διαβατήριο του ζώου.
 • Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου βρίσκεται πλησίον αυτού και μεριμνούν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.
 • Τα τοποθετούν στους ελεύθερους χώρους των οχημάτων / συρμών, εκτός των διαδρόμων, των σημείων εισόδου – εξόδου των επιβατών και επικύρωσης των εισιτηρίων ούτως ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής μετακίνηση των υπόλοιπων επιβατών.
 • Στην περίπτωση υπεραστικών και ενδοκοινοτικών τακτικών και έκτακτων μεταφορών πρέπει να μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών και πάντως σε καμία απολύτως περίπτωση στο χώρο αποσκευών (περιλαμβανομένης της περίπτωσης ζώων μέσα σε δέματα).

dog_odigosΕιδικότερη εξαίρεση εισάγεται για τους σκύλους βοηθείας, τους εκπαιδευμένους σκύλους –οδηγούς τυφλών και σκύλους βοηθούς ατόμων με αναπηρίες, καθώς και τους σκύλους που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης ως σκύλοι βοηθείας. Αυτοί μεταφέρονται ως εξής:

 • Χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό χωρητικότητας του μέσου μαζικής μεταφοράς.
 • Χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
 • Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύλου βοηθείας φέρει και επιδεικνύει, όποτε του ζητείται από τους Ελεγκτές Κομίστρου ή τους ειδικά εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, τα εκ του νόμου οριζόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την επάρκεια εκπαίδευσής του ζώου (αν είναι εκπαιδευμένο ή τελεί υπό εκπαίδευση), την υγεία αυτού, όσο και ότι ο χρήστης ή εκπαιδευτής του σκύλου βοηθείας διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.
 • Στην περίπτωση χρήστη ή εκπαιδευτή που είναι πολίτης της Ε.Ε. ή πολίτης τρίτης χώρας, αλλά μένει στην Ελλάδα για βραχύ χρονικό διάστημα, τότε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όπως έχουν εκδοθεί από επίσημο φορέα ή υπηρεσία της χώρας προέλευσης, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης παραμονής του χρήστη ή εκπαιδευτή στην Ελλάδα (π.χ. λόγοι εργασίας, μόνιμη παραμονή κ.λπ.), τα ως άνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τις Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό (Πρεσβείες κ.λπ.), κατά τα οριζόμενα της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
 • Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύλου βοηθείας οφείλει όπως μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας του οχήματος / συρμού και για την ανεμπόδιστη διέλευση και κίνηση των υπόλοιπων επιβατών εντός του οχήματος / συρμού.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας, εφαρμογή έχουν οι γενικότερες διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ευθύνης του κατόχου ζώου για ζημία που προκλήθηκε από αυτό σε τρίτον (άρθρο 924 ΑΚ).

Με τη σειρά τους, τέλος, οι μεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν προς διευκόλυνση όσων επιβατών σκοπεύουν να μεταφέρουν μικρά κατοικίδια, τα συγκεκριμένα δρομολόγια (ελάχιστο ποσοστό επί των εκτελούμενων) στα οποία θα επιτρέπεται η μεταφορά των ζώων. Ο περιορισμός των δύο κατοικίδιων ανά λεωφορείο παραμένει, ενώ συγκεκριμένα για τα ΚΤΕΛ περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στις Εγκυκλίους του Υπουργείου Μεταφορών και δικτύων με αριθμό Β-276/31/14 (ΑΔΑ: ΒΙΡ31-17Ε) και Β-41804/4443/11 (ΑΔΑ: 4Α861-ΒΩΟ).

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Tumblr
Tumblr
Email this to someone
email

Sharing is Caring!

Comments are closed.