Νέος Νόμος Προστασίας των Ζώων Συντροφίας

Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 4235/2014, οι φιλόζωοι διαθέτουν πλέον στα χέρια τους ένα πλήρες νομικό οπλοστάσιο για την προστασία των τετράποδων φίλων. Αναζητήστε τις επιμέρους διατάξεις … Συνέχεια →